• Градоначелник
 • Замјеник градоначелника
 • Градски архитекта
 • Пејзажни архитекта
 • Радна тијела градоначелника
 • Кабинет градоначелника
 • Градска Управа
  • Оранизационе јединице
 • Статут Града
 • Буџет
 • Мјесне канцеларије
 • Мјесне заједнице
 • Градске институције, установе и предузећа
 • Стратегија развоја града
 • Скупштина Града
  • Руководство
  • Надлежности и документи
  • Сједнице
  • Одборници
  • Радна тијела
 • Градска обељежја и прописи
 • Службени гласници
 • Позиви/конкурси
 • Јавне набавке
 • Просторно уређење и грађење
 • Центар за дозволе
 • Међународна сарадња
 • Награде и признања Града
 • Интерактивна мапа реализованих пројеката
 • Контакти

Градоначелник

Рођен је 17. фебруара 1979. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу. Стекао звање дипломираног економисте 2004. године. Као приправник почео радити у Општини Требиње након чега је најдуже радио на пословима цивилне заштите. Има положен испит за рад у органима управе. Магистрирао на Економском факултету у Подгорици 2010. године. Ожењен и отац троје дјеце.

Мирко Ћурић
СНСД

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА