Добродошли у Требиње

Градско вијеће

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Одјељење за општу управу

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Одјељење за привреду

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Начелник одјељења
Раденко ДРАШКОВИЋ


Телефон: +387 59 273 472


Мејл: radenko.draskovic@trebinje.rs.ba


Адреса: Вука Караџића 2, Требиње

Одjељење за друштвене дјелатности

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Одјељење за финансије

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Одjељење за просторно уређење

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Одjељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

Начелник: Мирко ЋУРИЋ


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић