Скупштина града

Скупштина града Требиња је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три месеца.

Предсједник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које је донела Скупштина и врши и друге послове које му повери.

Председника и заменика председника Скупштине бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

Драгослав Бањак, председник

Опширније

Мијат Шаровић, потпредсједник

Опширније

Велибор Бодирога, секретар

Опширније

Одборници у Скупштини града

Скупштина града Требиња броји 28 одборника. На изборима одржаним 00.00.0000. године листа Савеза независних социјалдемократа освојила је 0000 гласова, односно 10 одборничких мандата,…

Одборници са листе Савеза независних социјалдемократа

Гордан Мишељић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Милица Ијачић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Срђан Симовић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Миодраг Батинић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Васо Мијановић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Благоје Шупић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Милутин Мастиловић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Др Добросав Ћук

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Здравко Бутулија

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Жељко Вучуревић

Занимање: Занимање
Датум рођења: 00.00.0000. године


Одборници са листе Српске демократске странке

Видомир Бегенишић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Мирјана Ратковић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Боривоје Нинковић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Уједињена српска

Душан Ковач

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Мијат Шаровић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Здравко Кашиковић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Социјалистичке партије

Рајко Ћапин

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Горан Вукоје

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Демократског народног савеза

Петар Иванковић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Бојан Шапурић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Партије демократског прогреса

Лазар Вучковић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Саша Борјан

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Партије уједињених пензионера

Ђоко Тарана

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Полиграф

Зоран Анђушић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници са листе Покрета за Требиње

Миљан Вуковић

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Одборници представници националних мањина

Милка Бутулија

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Независни одборници

Недељко Ћебеџија

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године


Ненад Шаренац

Занимање: Дипломирани правник
Датум рођења: 14.12.2019. године