Зашто инвестирати у Требиње?

Предуслов за прилив страних инвестиција је конкурентан пословни амбијент и информисање инвеститора о потенцијалним могућностима за развој нашег града.

У циљу побољшања привредног амбијента који би створио услове за бржи развој привреде, на нивоу локалне управе града пружа се финансијска и институционална подршка.

Кредити, субвенције и услуге

• Кредити за стимулативно запошљавање

Град омогућава кориштење кредитних средстава у износу од 30.000 КМ (за породична пољопривредна газдинства) до 1.000.000 КМ (за прдузетнике и привредна друштва), са каматном стопом од 1,5%, роком отплате од 7 до 10 година, грејс периодом од 24 до 36 мјесеци и могућности поновног приступа кредитној линији. Из средстава остварених по Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (СГ Републике Српске, број 85/03, 75/10 и 78/11 – приказан у електронском облику), додјељују се кредити за стимулативно запошљавање на основу Одлуке о критеријима, поступку за додјелу кредита и условима за кориштење кредита (СГ Града Требиња, број 02/14 – приказан у електронском облику) као и Програма кориштења средстава осварених по овом основу и који је усклађен са консолидованим Приједлогом Буџета Града Требиња за 2014. годину (СГ Града Требиња, број 01/14 – приказан у електронском облику).

• Услуге градске управе

Град Требиње је развио висок ниво услуга кроз отварање центара:

– Центар за услуге грађанима обезбјеђује брзу и ефикасну услугу гдје грађани на једном мјесту, у најкраћем могућем року, могу да ријеше захтјев упућен градској управи. На раполагању су сви водичи кроз градску управу, као и обрасци који су им потребни за остваривање права. У оквиру Центра за услуге грађанима, постављен је шалтер поште, тако да грађани могу на лицу мјеста извршити неопходне новчане уплате (таксе и др.), везане за рјешавање захтјева и остваривање права.

– Центар за дозволе из области грађења и предузетништва са циљем скраћења поступка добијања разних дозвола за градњу (рок 30 дана за комплетну и уредну документацију), односно регистрацију радњи (рок 1-3 дана за комплетирану документацију)

– Инспекцијски надзор и услуге комуналне полиције

• Пословна зона Волујац (површине 85 хектара) Локација за изградњу привредних капацитета, одређена „Зонинг планом“ прије 20 година – Удаљена је 4 км од центра града на магистралном путу М20 – према Дубровнику са десне стране – Трафо станица 35/10 кВ – Урађена водоводна инфраструктура (промјер цијеви 100 мм, капацитет који не захтјева сложеније технолошке процесе) – Канализација се не може прикључити на градску мрежу, треба тражити друго рјешење – Приступни пут до Волујца, дужине 1км је асвалтиран – Власништво земље: 55% државно и 45% приватно (могућа експропријација) – До сада се у зони налазе 5 предузећа – Удаљеност зоне од магистралног пута: 1км, од жељезнице: 70км, од морске луке: 30км, од зрачне луке: 45км.

• Доступне пословне индустрије:

1. Агенција за развој малих и средњих предузећа (МСП)

Основана је са циљем стварања услова и пружања подршке развоју малих и средњих предузећа (МСП), као и њихово квалитетно укључивање у економске и финансијске токове (помоћ на почетку покретања бизниса), путем следећих активности: – Подстицање оснивања, пословања и развоја микро, малих и средњих предузећа, пружањем помоћи, савјета и информација, обука и консалтинг услуга Агенција треба да заузме водећу улогу у развоју тржишта услуга за МСП, да придобије повјерење клијената квалитетом услуга са намјером да научи предузетнике да су те услуге од велике важности за пословни успјех. Приоритети у раду Агенције су следећи: – Израда и имплементација развојних пројеката – Пружање правних и консалтинг/савјетовања својим клијентима – Промоција предузетништва на територији града Требиња, – Организовање едукативних догађаја за потенцијалне и постојеће предузетнике

2. Пословни инкубатор Требиње

Основан је са циљем пружања помоћи предузетницима на начин да им на почетку покретања бизниса обезбједи квалитетан пословни простор са неопходном инфраструктуром по веома повољним условима. Услуге Пословног инкубатора (ПИ) могу да користе све новоосноване фирме или физичка лица која намјеравају да покрену властити бизнис. Критеријум за пријем је квалитет пословне идеје и предузетника који треба да реализује пословну идеју. Инкубатор је смјештен у простору бивше касарне и има 21 канцеларију, укупне површине 570 м2, као и велику салу са комплетном пратећом опремом за одржавање семинара, радионица и сличних скупова, капацитета око 25 мјеста. Одлука о критеријима за пријем корисника у ПИ, Одлука о условима кориштења ПИ и Правилник о начину обрачуна и наплате заједничких трошкова ПИ Требиње (у електронском облику).

Привредни догађаји и пројекти

1. „Дани Херцеговине“ – конференција у трајању од три дана, на којој се годишње окупљају сви они који воле Херцеговину и они који у њој виде могућност за пословне активности и сигурно инвестирање кроз разне врсте партнерства и индивидуалног улагања.

2. „Медфест“ – сајам меда и вина у Требињу, одржава се сваке године у августу 3. „Међународни симпозијуму агронома“ – одржава се задњих година у Требињу. Ове године је одржан од 26. до 29. марта 2013. Године, на коме је учествовало око 15 земаља свијета. Поред привредних догађања, поједини привредници са овог подручја учествују на многобројним међународним сајмовима и манифестацијама гдје освајају значајна признања и награде.

3. Пројекти
Град Требиње је отворен према пројектном приступу Европским институцијама и фондовима, те се до сада учествовало и квалитетно имплементирало низ међународних пројеката а у току је неколико пројеката у чијој имплементацији тренутно учествујемо, као што су:

1) Пројекат прекограничне сарадње под називом „Побољшање туристичке и саобраћајне сигнализације на релацији Требиње – Никшић“. За овај Пројекат је потписан Уговор са Делегацијом ЕУ у Сарајеву. Имплементација пројекта траје 18 мјесеци са почетком у фебруару 2014. године.

2) „Развој међународног туристичког коридора кроз Јужну Херцеговину и очување околиша“ који траје од јула 2012. до јуна 2015. године, и који инплементира Влада Јапана (ЈИЦА тим) и Вијеће министара БиХ (Технички комитет, Подкомитет и Радни тимови на локалитету Мостара и Требиња). Крајњи циљ је стварање „Међународног туристичког коридора“ у регији Јужне Херцеговине а сврха пројекта је стварање одрживог механизма за развој туризма кроз јавно-приватна партнерства.

Зашто инвестирати у Требиње?

Положај, клима и природни ресурси основни су развојни потенцијал Требиња. Разлози за инвестирање у Град Требиње су многобројни:

  • Географски положај веома повољан: на тромеђи три државе

  • Клима је блага медитеранска и погодна је за узгој свих медитернских култура

  • Посједује значајне природне ресурсе: хидропотенцијал и сунчеву енергију (преко 260 сунчаних дана годишње)

  • Посједује незагађено пољопривредно земљиште (посебно могућност производње органске хране). Подручје града има три већа обрадива поља: Требињско, Љубомирско и Попово поље

  • Подручје Херцеговине је најпогодније подручје за производњу меда, вина, узгајање дувана и ароматичних биљака. Познато је по свом висококвалитетном љековитом биљу које се користи у фармацеутској и козметичкој индустрији

  • Могућност наводњавања пољопривредних површина преко 90%

  • Посједује богат туристички потенцијал: раскошну и очувану природу, културно – историјске споменике, вјерске објекте, традиционалне културне манифестације

  • Један од праваца развоја је улагање у области образовања и науке. У граду дјелују: 4 основне, 4 средње школе и 3 факултета (Факултет за производњу и менаџмент, Висока школа за туризам и хотелијерство и Академија ликовних умјетности) са циљем да прерасте у Универзитетски центар. На подручју града дјелују и двије агенције за учење страних језика.

  • Пријатно мјесто за рад и живот: богато културно насљеђе, многобројне природне љепоте, традиционална домаћа јела, богат културни живот, добра саобраћајна повезаност

ПОСЈЕТИТЕ: www.investintrebinje.com

СЛУЖБА ЗА ЛЕР
КЉУЧНИ СЕКТОРИ
УРБАНИЗАМ
ВОДИЧИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
УСЛОВИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СМЈЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ СА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ГРАД
ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ
ПОСЛОВНА ЗОНА ВОЛУЈАЦ
ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР
НОСИОЦИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
БУДУЋНОСТ У ТРЕБИЊУ
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОШУРЕ И ЛЕЦИ
ПОЉОПРИВРЕДА
ИНВЕСТИЦИОНИ ПОДСТИЦАЈИ И ОЛАКШИЦЕ
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 2018-2028
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2017-2022
ОБАВЈЕШТЕЊА И ЈАВНИ ПОЗИВИ
ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА ДРАЖИН ДО – ГРАД СУНЦА

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић