Миленко Милинић

Рођен је 17. фебруара 1979. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу. Стекао звање дипломираног економисте 2004. године. Као приправник почео радити у Општини Требиње након чега је најдуже радио на пословима цивилне заштите. Има положен испит за рад у органима управе. Магистрирао на Економском факултету у Подгорици 2010. године. Ожењен и отац троје дјеце.

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић