Јавне установе

ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње

Руководилац: Мирко ЋУРИЋ


Адреса: Краља Петра I Ослободиоца 34


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

ЈУ Центар за социјални радТребиње

Начелник одјељења
Раденко ДРАШКОВИЋ


Телефон: +387 59 273 472


Мејл: radenko.draskovic@trebinje.rs.ba


Адреса: Вука Караџића 2, Требиње

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње

Руководилац: Мирко ЋУРИЋ


Адреса: Краља Петра I Ослободиоца 34


т: +387 59 000 000


м: opstauprava@trebinje.rs.ba


Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

ЈУ Центар за социјални радТребиње

Начелник одјељења
Раденко ДРАШКОВИЋ


Телефон: +387 59 273 472


Мејл: radenko.draskovic@trebinje.rs.ba


Адреса: Вука Караџића 2, Требиње

Градско вијеће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и скупштине града, али и врши контролно – надзорну функцију над радом градске управе. Предсједник градског вијећа је градоначелник, а замјеник градоначелника је његов члан по функцији.

Остале чланове бира скупштина града на предлог градоначелника, на период од четири године.

Предсједник градског вијећа града Требиња је градоначелник, Мирко Ћурић, а заменик градоначелника Мирко Ћурић члан.

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић